learn.microsoft.com – Условия за използване

Приемане на условията

Следните Условия за използване са приложими за използването от Ваша страна на уеб сайта на Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com, Tech Profile и други свързани услуги. Microsoft си запазва правото да актуализира условията за използване по всяко време без предизвестие. Най-новата версия на условията за ползване може да бъде прегледана, като се щракне върху хипервръзката "Условия за ползване", която се намира най-долу в нашите уеб страници.

Описание на услугaтa

Чрез уеб сайта на Microsoft Learn, Tech Profile и свързани с тях услуги Microsoft Ви предоставя достъп до най-различни ресурси, включително интерактивни уроци за обучение, документация, видеоклипове, инструменти за разработчици, области за изтегляне, форуми за комуникация, както и информация за продукти (наречени общо „Услуги“). Услугите, включително и всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на каквито и да е нови уеб сайтове, са обект на условията за ползване.

Ограничение за лично и нетърговско използване

Освен ако не е указано друго, Услугите са за Ваше лично ползване с нетърговска цел. Нямате право да променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения от, прехвърляте или продавате информация, софтуер, продукти или услуги, получени от Услугите (освен за Ваша собствена, лична, нетърговска употреба) без предварителното писмено съгласие от Microsoft.

Поверителност и защита на лични данни

Вашата поверителност е важна за нас. Прочетете Декларацията за поверителност на Microsoft („Декларацията за поверителност”), тъй като в нея се описват видовете данни, които събираме от Вас и Вашите устройства, начина, по който използваме Данните Ви, и правните основания, които имаме за обработване на тези данни. Декларацията за поверителност описва също начина, по който Microsoft използва Материалите (както са определени в настоящото), коментарите, оценките или прегледите на Услугите, комуникациите, файловете, снимките, документите, аудио записите, дигиталните произведения, преките излъчвания, видео записите и всяко друго съдържание, което качвате, съхранявате, излъчвате или споделяте чрез Услугите (наречени общо "Вашето Съдържание"). Когато обработването се основава на предоставено съгласие и доколкото е позволено от закона, чрез приемане на настоящите Условия, Вие се съгласявате Microsoft да събира, използва и разкрива Вашето Съдържание и данни, както е описано в Декларацията за поверителност. В някои случаи ще предоставим отделно известие и ще поискаме съгласието Ви, както е посочено в Декларацията за поверителност.

Публична потребителска информация и съдържание: Потребителската информация, която предоставяте (включително Вашето потребителско име, показвано име, изображение на аватар, биография, длъжност, организация и постиженията Ви като потребител), може да бъде преглеждана от други лица. Трябва да предоставите само потребителско и показвано име, за да използвате Tech Profile. Всички други полета не са задължителни. Можете да актуализирате потребителското и показваното си име по всяко време. Microsoft може също така да събира и публично да показва датата, на която сте се регистрирали в Tech Profile и Вашата връзка с Microsoft.

Всяко Съдържание, което публикувате публично, може да бъде гледано и от други лица. Възможно е да можете да изтриете определени видове Съдържание след публикуването им, но не всички видове Съдържание могат да бъдат изтрити, след като са публикувани публично.

Съобщение, отнасящо се конкретно до софтуера, наличен на този уеб сайт

Всеки софтуер, който е наличен за изтегляне от Услугите ("Софтуер"), представлява продукт със защитени авторски права на Microsoft и/или нейните доставчици. Използването на Софтуера се урежда от условията на лицензионното споразумение с краен потребител, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера („Лицензионно споразумение“). Крайният потребител няма да има възможност да инсталира какъвто и да е Софтуер, който включва или е придружен от Лицензионно споразумение, освен ако първо не приеме условията на Лицензионното споразумение. Скриптове и кодове на трети лица, свързани с този уеб сайт или споменати в тях, се лицензират на Вас от съответните трети лица, които притежават съответния код, а не от Microsoft.

Софтуерът е достъпен за изтегляне единствено, за да се използва от крайните потребители според Лицензионното споразумение. Всяко възпроизвеждане или разпространяване на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензионното споразумение, е изрично забранено от законите и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани до максималната степен, разрешена от закона.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КОЙТО И ДА Е СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН АКО ТОВА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ПРИДРУЖАВА СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР.

ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА, АКО ИМА ТАКАВА, Е САМО СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, MICROSOFT CORPORATION ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕРА, ВКЛ. ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО, КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ В СОФТУЕРНИТЕ СИ ПРОДУКТИ, MICROSOFT МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. УВАЖАВАЙТЕ ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ И ПОМОЩНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ В СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT.

ЛЕГЕНДА ЗА ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА. Всеки Софтуер, изтеглен от Услугите за или от името на Съединените американски щати, агенциите или институциите на страната („Правителство на САЩ“), се предоставя с Ограничени права. Всяко използване, копиране или разкриване от страна на Правителството на САЩ е обект на ограничения, както е указано в подточка (c)(1)(ii) от клаузата за права при технически данни и компютърен софтуер при DFARS 252.227-7013 или в подточки (c)(1) и (2) от „Комерсиален компютърен софтуер – Ограничени права“ при 48 CFR 52.227-19, в установения ред. Производителят е Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Съобщение, отнасящо се конкретно до документите, налични на този уеб сайт

Някои документи може да са обект на изрични лицензионни условия, в допълнение на съдържащите се тук. До степента, в която съществува противоречие между тях, предимство имат изричните лицензионни условия. Разрешено е използване на Документи от Услугите (като например помощни теми, официални документи, електронни таблици и често задавани въпроси и отговори) при следните условия: (1) разположеният по-долу знак за авторски права трябва да присъства във всички копия, както трябва да присъства и текстът с разрешение за ползване; (2) използването на такива Документи от Услугите е само за информативни и нетърговски или лични цели, както и не се допуска копирането или публикуването им на който и да е мрежов компютър или разпространяването им на какъвто и да е носител; (3) забранени са каквито е да е промени в съдържанието на Документите. Акредитираните образователни институции, като например K-12, университети, частни или обществени колежи, както и държавни специализирани колежи, могат да изтеглят и възпроизвеждат Документите за разпространение в класната стая. Разпространението извън класната стая изисква изрично писмено разрешение. Използването с каквато и да е друга цел е изрично забранено от законите и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани до максималната степен, разрешена от закона.

Документите, посочени по-горе, не включват дизайна или оформлението на уеб сайта Microsoft.com, или на който и да е друг сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от Microsoft. Елементите на уеб сайтовете на Microsoft са защитени чрез законите за търговски облик, търговска марка, нелоялна конкуренция, както и чрез други закони, а също така не могат да бъдат изцяло или частично копирани или имитирани. Не е разрешено копиране или разпространяване на емблеми, графики, звуци или изображения от който и да е уеб сайт на Microsoft, освен ако това не е изрично разрешено от Microsoft.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността за Услугите

MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УМЕСТНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УМЕСТНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ГРАФИКИ, КОИТО СА ПУБЛИКУВАНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ВСИЧКИ УСЛУГИ, ДОКУМЕНТИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА MICROSOFT С НАСТОЯЩОТО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ УСТАНОВЕНИ СЪС ЗАКОН ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА MICROSOFT НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАРУШАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, ДОСТЪПНА ОТ УСЛУГИТЕ.

ДОКУМЕНТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В УСЛУГИТЕ, МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. ПРОМЕНИТЕ СЕ ДОБАВЯТ ПЕРИОДИЧНО В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ И ДОСТАВЧИЦИ МОЖЕ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА MICROSOFT НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАРУШАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, СОФТУЕРА, ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, КАКТО И НА ИНФОРМАЦИЯТА, ДОСТЪПНА ОТ УСЛУГИТЕ.

Акаунт, парола и сигурност на Tech Profile

Може да се нуждаете от акаунт на Microsoft, акаунт на Azure Active Directory или акаунт на Tech Profile, за да получите достъп до някои от Услугите.

Акаунт в Microsoft. Вашият акаунт в Microsoft Ви дава възможност да влизате в продукти, уеб сайтове и услуги, предоставяни от Microsoft и някои партньори на Microsoft. Можете да създадете акаунт в Microsoft, като се регистрирате онлайн. Акаунтите в Microsoft трябва да спазват Споразумението за услуги на Microsoft.

Акаунт в Azure Active Directory. Може да имате акаунт в Microsoft чрез организация, към която принадлежите. Моля, свържете се с администратора на Вашата организация за информация за този акаунт.

Акаунт в Tech Profile. Вашият акаунт в Tech Profile Ви позволява да влизате в уеб сайта на Microsoft Learn и да използвате свързаните услуги, включително безплатен достъп до ресурси за обучение, деблокиране на постижения, оценка, коментари, публикуване на съдържание и използване на други интерактивни услуги. Можете да създадете акаунт в Tech Profile, като създадете потребителско име в Tech Profile, след като влезете с акаунт в Microsoft или акаунт в Azure Active Directory.

Вие се съгласявате да не използвате невярна, неточна или подвеждаща информация, когато се регистрирате за акаунт в Tech Profile. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на паролата и акаунта си. Освен това носите пълна отговорност за всякакви дейности, произтичащи от използването на акаунта си. Вие се съгласявате да уведомявате Microsoft незабавно за всяко неразрешено използване на Вашия акаунт или за всякакъв друг пробив в сигурността. Microsoft не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да възникнат в резултат на използването на паролата или акаунта Ви от трети лица със или без Вашето знание. От друга страна може да бъдете държани под отговорност за загуби, причинени на Microsoft или на друга страна в резултат на използване на Вашите парола или акаунт от трети лица. Нямате право да използвате чужд акаунт когато и да е, без разрешението на съответния собственик на акаунта.

Ако създадете акаунт в Tech Profile от името на юридическо лице, като например Вашата фирма или работодател, Вие декларирате, че имате законното право да обвържете това юридическо лице с настоящите Условия. Не можете да прехвърляте акаунта си в Tech Profile на друг потребител или юридическо лице. За да защитите акаунта си трябва да пазите в поверителност данните за него. Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват по Вашия акаунт в Tech Profile.

Можете да закриете акаунта си в Tech Profile, като отворите настройките на акаунта си в Tech Profile.

Без незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на Услугите от Ваша страна е забранено да ги използвате за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена в тези правила, условия и бележки. Не може да използвате Услугите по начин, който може да увреди, забрани, претовари или наруши работата на който и да е сървър на Microsoft или мрежите, свързани към който и да е сървър на Microsoft, или да пречи на използването на Услугите от други лица. Нямате право да правите опити за получаване на неразрешен достъп до каквито и да е Услуги, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Microsoft или с която и да е от Услугите, като използвате хакване, извличане на пароли или каквито и да е други способи. Нямате право да получавате или да правите опити за получаване на каквито и да е материали или информация посредством каквито и да е способи, ако те не са умишлено предоставени чрез Услугите.

Използване на Услугите

Услугите може да включват имейл услуги, услуги за бюлетини, области за чат, групи за новини, форуми, общности, лични уеб страници, календари, фотоалбуми, архиви за файлове и/или други помощни средства за съобщения или комуникация, предназначени да Ви предоставят възможност да комуникирате с други лица. Вие се съгласявате да използвате Услугите само за публикуване, изпращане и получаване на подходящи съобщения и материали, които, когато е приложимо, са свързани със съответната Услуга. Като пример и не като ограничение, Вие се съгласявате, че при използването на Услугите няма да:

 • Използвате Услугите във връзка с проучвания, конкурси, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, както и всякакви размножаващи се или нежелани съобщения (търговски или други).
 • Опозорявате, злоупотребявате, тормозите, опетнявате, заплашвате или по друг начин да нарушавате юридическите права на другите (като например права за поверителност и публичност).
 • Публикувате, качвате или разпространявате каквито и да е неподходящи, оскверняващи, клеветнически, нецензурни, неприлични или нелегални теми, имена, материали или информация.
 • Качвате или по друг начин предоставяте достъп до файлове, които съдържат изображения, снимки, софтуер или други материали, защитени чрез законите за интелектуална собственост, включително, като потвърждение на предното и не като ограничение, законите за авторско право и за търговска марка (или права за поверителност или публичност), освен ако заедно с това не притежавате или управлявате тези права или ако сте получили необходимото съгласие, за да правите това.
 • Използвате каквито и да е материали или информация, вкл. изображения или снимки, предоставени чрез Услугите, по какъвто и да е начин, нарушаващ авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права за собственост на трети лица.
 • Качвате файлове, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, бомби с часовников механизъм, програми за изтриване, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да увредят работата на компютър или друга собственост на трети лица.
 • Рекламирате или предлагате за продажба или покупка стоки или услуги за каквато и да е бизнес цел, освен ако Услугите не разрешават конкретно такива съобщения.
 • Изтегляте файлове, публикувани от други потребители на Услугите, за които знаете или би трябвало да знаете, че не може легално да се възпроизвеждат, показват, изпълняват и/или разпространяват по този начин.
 • Фалшифицирате или изтривате каквато и да е информация за управление на авторски права, като например надписи за авторство, правни или други надлежни уведомления или означения за собственост, както и етикети за произхода или източника на софтуера или други материали, които се съдържат в качен файл.
 • Ограничавате или забранявате на друг потребител да използва Услугите.
 • Нарушавате кодекс на поведение или други указания, които може да са приложими за конкретна Услуга.
 • Придобивате или по друг начин събирате информация за трети лица, вкл. имейл адреси.
 • Нарушавате които и да е приложими закони или наредби.
 • Създавате фалшива самоличност с цел подвеждането на трети лица.
 • Използвате, изтегляте или по друг начин копирате или предоставяте (със или без заплащане) на дадено лице или организация каквато и да е директория с потребители на Услугите или друга информация за потребители или употреба, както и за каквато и да е част от тях.

Microsoft няма задължение да наблюдава Услугите. Microsoft обаче запазва правото се да преглежда материали, публикувани в Услугите, и по своя преценка да премахва някои от тях. Microsoft запазва правото си да прекрати достъпа Ви до някои или до всички Услуги по всяко време без предизвестие и по каквато и да е причина.

Microsoft запазва правото по всяко време и по своя преценка да разкрива каквато и да е информация, която смята за необходима за изпълнението на приложими закони, наредби, съдебни процеси или правителствени искания, както да редактира, да отказва публикуването или частично или изцяло да премахва по своя преценка каквато и да е информация или материали.

Бъдете внимателни винаги когато предоставяте информация, която може да идентифицира лично Вас или Вашите деца, в Услугите. Microsoft не контролира и не подкрепя съдържанието, съобщенията или информацията, налични в Услугите, поради което Microsoft отхвърля изрично всякаква отговорност, свързана с Услугите, както и с всякакви действия, възникнали в резултат от Вашето участие в която и да е от Услугите. Мениджърите и собствениците не са упълномощени представители на Microsoft и техните възгледи не е задължително да отразяват тези на Microsoft.

Материалите, качени в Услугите, може да бъдат обект на публикувани ограничения относно употреба, възпроизвеждане и/или разпространяване. В случай че изтеглите тези материали, Вие сте отговорни за спазването на тези ограничения.

Видеоклиповете и електронните книги могат да бъдат само на английски език. Ако кликнете върху връзките, може да бъдете пренасочени към американски уеб сайт, чието съдържание е на английски език.

Материали, предоставяни на Microsoft или публикувани в Услугите

Microsoft не предявява претенции за собственост върху материалите, които предоставяте на Microsoft (вкл. мнения, коментари и предложения) или публикувате, качвате, въвеждате, или изпращате в която и да е от Услугите или нейните свързани услуги за преглед от други лица или от членове на която и да е публична или частна общност (наричани общо „Материали“). Въпреки това, като публикувате, качвате, въвеждате, предоставяте или изпращате („публикувате“) Материалите си, Вие предоставяте на Microsoft, на нейните свързаните фирми и на съответните получатели на превъзложени лицензи разрешение да използват Материалите Ви във връзка с изпълнението на техните действия в интернет (включително, без ограничение, всички услуги на Microsoft), включително, без ограничение, лицензионни права да: копират, разпространяват, предават, показват и изпълняват публично, възпроизвеждат, редактират, превеждат и преформатират Материалите Ви; да публикуват името Ви във връзка с Материала Ви; както и правото да превъзлагат тези права на който и да е доставчик на Услугите.

Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Вашите Материали, както е изложено тук. Microsoft не е длъжна да публикува или използва каквито и да е Материали, които може да предоставите, а също така Microsoft може да премахне които и да е Материали по всяко време и по своя преценка.

Като публикувате Материали, Вие гарантирате и декларирате, че притежавате или по друг начин управлявате всички права върху Материалите си, както е описано в настоящите Условия за използване, включително, без ограничение, всички права, необходими за да предоставяте, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Материалите.

В допълнение на горното, като публикувате Материали, които съдържат изображения, снимки, картини или са по друг начин с изцяло или частично графичен характер („Изображения“), Вие гарантирате и декларирате, че (a) Вие сте собственик на авторските права на тези Изображения, или че собственика на авторските права на Изображенията Ви е предоставил разрешение да използвате тях или каквото и да е съдържание и/или изображения, които се съдържат в тях, по начин и с цел, която е разрешена от тези Условия за използване и от Услугите; (б) Вие притежавате необходимите права да предоставяте лицензите и превъзложените лицензи, описани в тези Условия за използване; а също така (в) всяко лице, ако има такова, показано в тези Изображения, е предоставило съгласие за използването на Изображенията, както е описано в тези Условия за използване, включително, като потвърждение на горното и не като ограничение, разпространението, публичното показване и възпроизвеждането на тези Изображения. Като публикувате Изображения, Вие предоставяте разрешение на (a) всички членове на Вашата частна общност (за всички такива Изображения, които са достъпни за членовете на такава частна общност) и/или (б) други потребители (за всички такива Изображения, които са достъпни където и да е в Услугите, освен в дадена частна общност) за използване на Вашите Изображения във връзка с използването на която и да е от Услугите, както е разрешено от тези Условия за използване (включително като потвърждение на горното и не като ограничение, разпечатване на снимки и създаване на подаръци, които включват тези Изображения), както и предоставяте, без ограничение, неизключителен, валиден за цял свят и без парично обезщетение лиценз за: копиране, разпространяване, предаване, публично показване и изпълнение, възпроизвеждане, редактиране, превеждане и преформатиране на Вашите Изображения, без да добавят името Ви към тези Изображения, както и правото да се превъзлагат тези права на който и да е доставчик на Услугите. Лицензите за Изображения, предоставени в предишните изречения, ще бъдат прекратени в момента, в който напълно премахнете тези Изображения от Услугите, при условие че това прекратяване не влияе върху други лицензи, предоставени във връзка с тези Изображения, преди да ги премахнете напълно. Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Изображенията Ви.

Съгласно чл. 17 от Кодекса на САЩ, раздел 512(c)(2), известията за претенции за нарушение на авторски права следва да се изпращат на Указания представител на Доставчика на услуги. ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ПОСОЧЕНАТА ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР. Вижте Съобщение и процедура за предявяване на искове за нарушение на авторско право.

ВРЪЗКИТЕ В ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА ДОВЕДАТ ДО НАПУСКАНЕ НА САЙТА НА MICROSOFT. СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ НЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ MICROSOFT И MICROSOFT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ВРЪЗКИТЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ИЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТЕЗИ САЙТОВЕ. MICROSOFT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЕБ-БАЗИРАНИ АУДИО/ВИДЕО ЗАПИСИ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ФОРМА НА ПРЕДАВАНЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН САЙТ. MICROSOFT ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ САМО ЗА УДОБСТВО И ВКЛЮЧВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ВРЪЗКИ НЕ ОЗНАЧАВА ВНУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА MICROSOFT ЗА ОПРЕДЕЛЕН САЙТ.

Политика за подаване на спонтанни идеи, запазване на права и обратна връзка

MICROSOFT ИЛИ КОИТО И ДА Е ОТ НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ ПРИЕМАТ ИЛИ ВЗИМАТ ПРЕДВИД НЕЖЕЛАНИ ИДЕИ, ВКЛ. ИДЕИ ЗА НОВИ РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ, НОВИ ПРОМОЦИИ, НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЦЕСИ, МАТЕРИАЛИ, МАРКЕТИНГ ПЛАНОВЕ ИЛИ НОВИ ИМЕНА НА ПРОДУКТИ. НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ КАКВИТО И ДА Е АВТОРСКО ТВОРЧЕСТВО, ШАБЛОНИ, ДЕМО ЗАПИСИ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА Е ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПОТЕНЦИАЛНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ СПОРОВЕ, КОГАТО ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ИЛИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПОДОБНИ НА ИДЕИ, ПОДАДЕНИ КЪМ MICROSOFT. ПОРАДИ ТОВА, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ НЕЖЕЛАНИ ИДЕИ НА MICROSOFT ИЛИ НА КОГОТО И ДА Е В MICROSOFT. АКО, ВЪПРЕКИ МОЛБАТА НИ ДА НЕ НИ ИЗПРАЩАТЕ ВАШИ ИДЕИ И МАТЕРИАЛИ, ВИЕ ВСЕ ПАК ИЗПРАТИТЕ ТАКИВА, MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИДЕИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ВИ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНИ ИЛИ ЗА ВАША СОБСТВЕНОСТ.

Освен изрично посоченото в настоящите Условия за използване Microsoft не Ви предоставя лиценз или каквито и да е други права по силата на каквито и да е патенти, ноу-хау, авторски права, търговски тайни, търговски марки или друга интелектуална собственост, притежавани или управлявани от Microsoft или свързано юридическо лице, включително, но не само, каквото и да е име, търговски вид, емблема или еквиваленти. Ако предоставите на Microsoft идея, предложение или обратна връзка, включително, но не само, идеи за Услугите, нови продукти, технологии, промоции, продуктови имена, обратна връзка за продукти и подобрения на продукти („Обратна връзка“), давате на Microsoft, без облагане с такса, възнаграждения или друго задължение към Вас, правото да създава, позволява създаването, да създава производни произведения, да използва, споделя и комерсиализира Вашата Обратна връзка по какъвто и да е начин и за всякаква цел. Няма да предоставяте Обратна връзка, която подлежи на регулиране от лиценз и която изисква Microsoft да предостави лиценз за софтуера, технологиите или документацията си на трети лица, защото включва в тях Вашата обратна връзка.