Funcions de visualització prèvia

AI Builder s'allibera i generalment està disponible. No obstant això, algunes de les seves funcions encara estan en estat de previsualització. Aquestes funcions mostren una etiqueta de previsualització a prop dels seus noms:

  • A la AI Builder pàgina Explora .
  • Al Power Apps Studio >menú Insereix>AI Builder .

Bloquejar escenaris de previsualització

L'administrador de l'entorn pot decidir amagar els accessos a les característiques de visualització prèvia. Al centre d'administració, a Microsoft Power Platform Característiques de configuració >, un commutador permet a l'administradorespecificar si es mostren característiques de visualització prèvia.

PMF

Què passa si es crea i publica un model vinculat a un escenari en mode de visualització prèvia, l'administrador decideix amagar tot l'accés als escenaris en previsualització?

En aquest cas, aquest model quedarà bloquejat; No es pot editar ni reciclar, i no es pot utilitzar per calcular noves prediccions. Es mostrarà a la llista de models, però es desactivarà i l'única acció que es permetrà és Suprimeix.