Accions personalitzades (versió preliminar)

Les accions personalitzades (visualització prèvia) desenvolupades per la vostra organització i carregades als entorns respectius es poden incloure als fluxos d'escriptori i utilitzar-se com a accions que pertanyen a la biblioteca estàndard d'accions d'automatització.

Important

  • Aquesta és una característica de visualització prèvia.
  • Important

    • Aquesta és una característica de visualització prèvia.
    • Les característiques de visualització prèvia no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida.
    • Aquestes característiques estan disponibles abans d’un llançament oficial de producte per tal que els clients el puguin utilitzar abans i enviar-nos els seus comentaris.
  • Les accions personalitzades per a Power Automate l'escriptori són una característica premium que requereix una Power Automate subscripció.
  • Aquesta característica requereix Power Automate per a la versió 2.32 o posterior de l'escriptori.

Les accions personalitzades (visualització prèvia) existeixen al nivell d'entorn. Com a pràctica recomanada, utilitzeu un model "dev-test-prod" quan desenvolupeu accions personalitzades.

Consulteu també