Passar una taula de dades d'un flux de núvol a un flux d'escriptori

Alguns escenaris d'automatització requereixen que els usuaris passin dades en forma tabular d'un flux de núvol a un flux d'escriptori. Per implementar aquesta funcionalitat, replica els passos següents:

 1. Creeu una variable d'entrada nova d'untipus de dades de taula de dades. En aquest exemple, la variable d'entrada s'anomena DataInput.

  Captura de pantalla del diàleg Afegeix una variable d'entrada nova.

 2. Dins del flux del núvol, inicialitzeu una nova variable de matriu de tipus amb una matriu d'objectes (JSON) que representi la vostra taula de dades. A continuació, utilitzeu-lo com a valor d'entrada al flux Executa un flux creat amb per a l'acció de l'escriptori. Power Automate

  Captura de pantalla del flux de núvol creat que passa la taula de dades en format JSON.

  En el següent exemple, podeu veure l'estructura d'un bloc JSON:

  [
   {
   "Name": "Tania",
   "Last Name": "Agius",
   "Email": "taniaagius@contoso.com"
   },
   {
   "Name": "Ditiro",
   "Last Name": "Kgosi",
   "Email": "ditirokgosi@contoso.com"
   },
   {
   "Name": "Zoltan",
   "Last Name": "Gal",
   "Email": "zoltangal@contoso.com"
   }
  ]
  

Per obtenir més informació sobre la transferència de dades dels fluxos del núvol als fluxos d'escriptori, consulteu Activa els fluxos d'escriptori dels fluxos del núvol.