Compartir/exportar un flux d'escriptori

Per replicar un flux d'escriptori independentment del vostre compte, editeu-lo a través del dissenyador de fluxos i copieu les accions dins d'un subflux.

El text copiat es pot enviar directament a altres usuaris o desar-lo en un fitxer de text per compartir-lo més fàcilment. El receptor pot enganxar el text a un dissenyador de flux i executar-lo.

Nota

En copiar accions, també es copien tots els seus paràmetres, imatges i elements de la interfície d'usuari. Només es pot copiar un subflux alhora. Si hi ha més d'un subflux, repetiu el procediment per a cadascun individualment o deseu les accions en fitxers de text separats.

Si heu iniciat la sessió amb un compte premium d'organització, també podeu triar un dels mètodes següents:

  1. Compartiu el flux de l'escriptori directament a través del Power Automate portal.

    Per compartir un flux d'escriptori amb altres usuaris de l'organització, doneu-los permisos específics per accedir al flux. Podeu trobar més informació sobre l'ús compartit de fluxos a través Power Automate del portal a Comparteix fluxos d'escriptori.

  2. Exporteu una solució que contingui el flux de l'escriptori.

    Per moure un flux d'escriptori d'un entorn a un altre, allotgeu-lo en una solució. Per obtenir més informació sobre la importació de fluxos en solucions i la creació de fluxos conscients de la solució, vegeu Informació general dels fluxos conscients de la solució.