Informació general de les llicències al Power Automate

Els articles d'aquesta secció proporcionen informació i orientació sobre les llicències i els preus del Power Automate juntament amb les característiques i els serveis clau associats. Comprendreu clarament les llicències que s'apliquen als escenaris i a les solucions. Aquests articles se centren en els conceptes principals de les llicències, amb orientació sobre escenaris de llicència. L'objectiu és proporcionar informació clara que ajudi els administradors i els ciutadans desenvolupadors a prendre decisions i respondre a preguntes sobre les llicències que han de comprar i utilitzar.