Escenari 2: Desplaçar-se des d'un entorn de producció únic

Aquest escenari té com a objectiu els usuaris o organitzacions que tenen un únic Dataverse entorn amb una base de dades que utilitzen per crear, provar i implementar les seves aplicacions. Tenir un entorn únic planteja reptes pel que fa a l'administració i el control de canvis.

Per desplaçar-vos a una administració de cicle de vida de l'aplicació (ALM) en bon estat, heu de fer el següent:

  1. Separeu els entorns de desenvolupament i de producció, com a mínim. La solució ideal és tenir tres entorns, un de desenvolupament, un de prova i un de producció o implementació. Més informació: Estratègia d'entorns de l'ALM

  2. Utilitzeu solucions per enviar els canvis a diversos entorns. Més informació: Utilitzar una solució per personalitzar

  3. Automatitzeu el procés de cicle de vida de l'aplicació amb el DevOps. Més informació: Microsoft Power Platform Build Tools per a l'Azure DevOps

Consulteu també

Escenari 3: Desplaçar-se des de solucions no administrades a solucions administrades a l'organització