Versió publicada dels Components del registre d'auditoria 1.4

La versió 1.4 dels Components del registre d'auditoria del Kit d’inici del CoE ja està disponible. En aquest article es descriuen les actualitzacions, incloent-hi les noves característiques i les correccions a la funcionalitat existent, que s'inclouen en aquesta versió. Aquesta versió va estar disponible per primera vegada l'1 de febrer de 2021.

Fluxos de núvol

Els fluxos del núvol s'han actualitzat per utilitzar el connector Microsoft Dataverse (entorn actual) per augmentar la fiabilitat i el rendiment.