Silverlight 5

Silverlight 5 se řídí pevnými zásadami životního cyklu.

Data podpory se zobrazují v tichomořském časovém pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze
Silverlight 5 2011-12-09T00:00:00.000-08:00 2021-10-12T22:59:59.999-08:00

Poznámka

Microsoft poskytne oznámení o ukončení podpory Nástrojů s předstihem nejméně 12 měsíců.