Sestavy Microsoft 365 v Centru pro správu – OneDrive pro firmy využití

Řídicí panel Sestavy Microsoftu 365 zobrazuje přehled aktivit napříč produkty ve vaší organizaci. Můžete také přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav.

Například karta OneDrive na tomto řídicím panelu nabízí souhrnný pohled na přínosy OneDrivu pro firmy ve formě celkového počtu souborů a velikosti úložiště využívaného ve vaší organizaci. Po přechodu k podrobnostem můžete poznat trendy aktivních účtů OneDrivu a zjistit, s kolika soubory uživatelé pracují a nakolik úložiště využívají. Získáte také podrobnosti o OneDrivu každého uživatele.

Návody se dostat k sestavě využití OneDrivu?

  1. V Centru pro správu přejděte na Sestavy a pak vyberte Využití.
  2. Na domovské stránce řídicího panelu klikněte na tlačítko Zobrazit více na kartě OneDrivu.

Interpretace sestavy využití OneDrivu

Využití můžete zobrazit v sestavě OneDrivu tak, že zvolíte kartu Využití .

Sestavy Microsoftu 365 – Sestava využití Microsoft OneDrivu.

Vyberte Zvolit sloupce a přidejte nebo odeberte sloupce ze sestavy.

Sestava využití OneDrivu – zvolte sloupce.

Data sestavy můžete také exportovat do excelového .csv souboru tak, že vyberete odkaz Exportovat . Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním.

V sestavě OneDrive pro firmy využití je možné zobrazit trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě vyberete konkrétní den, zobrazí se v tabulce data za dobu až 28 dnů od aktuálního data (ne data, kdy byla sestava vygenerována).

Položky Popis
Metrika Vysvětlení
Adresu url
Webová adresa pro OneDrive uživatele.
Deleted
Stav odstranění OneDrivu. Trvá alespoň 7 dní, než se účty označí jako odstraněné.
Vlastník
Uživatelské jméno primárního správce OneDrivu.
Hlavní název vlastníka
E-mailová adresa vlastníka OneDrivu.
Datum poslední aktivity (UTC)
Datum posledního provedení souborové aktivity na OneDrivu. Pokud na OneDrivu nedošlo k žádné aktivitě související se soubory, bude tato hodnota prázdná.
Soubory
Počet souborů na OneDrivu.
Aktivní soubory
Počet aktivních souborů v daném časovém období.
POZNÁMKA: Pokud byly soubory odebrány během zadaného časového období sestavy, počet aktivních souborů zobrazených v sestavě může být větší než aktuální počet souborů na OneDrivu. > Odstranění uživatelé se budou dál zobrazovat v sestavách po dobu 180 dnů.
Využité úložiště (MB)
Velikost úložiště, které OneDrive využívá v MB.

Poznámka

Sestava obsahuje jenom uživatele, kteří mají platnou licenci OneDrive pro firmy.