Zrušení předplatného Microsoftu

Pokud chcete předplatné zrušit, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vypnout periodickou fakturaci. Když periodickou fakturaci vypnete, můžete předplatné dál používat, dokud jeho platnost na konci období předplatného nevyprší. Pokud chcete akci zrušit okamžitě, použijte k tomu informace a kroky v tomto článku.

Bezplatnou zkušební verzi můžete kdykoli zrušit, abyste zastavili budoucí poplatky. Po uplynutí 1měsíční bezplatné zkušební verze vám bude naúčtován příslušný poplatek za předplatné.

Důležité

 • Tento článek se týká pouze předplatných Dynamics 365, Intune, Power Platform, Windows 365 a Microsoft 365 pro firmy. Pokud máte Microsoft 365 pro rodiny nebo jednotlivce, přečtěte si téma Zrušení předplatného Microsoft 365.
 • Pokud jste si předplatné koupili prostřednictvím zástupce Microsoftu nebo partnera prodejce, máte sedm dní na zrušení poměrné refundace. Požádejte prodejce nebo partnera, aby vám pomohl zrušit předplatné. Další informace o partnerech.
 • Pokud se vaše organizace nachází v Chile a koupili jste si předplatné prostřednictvím partnera v Chile, máte deset dní na zrušení pro poměrnou refundaci.

Než začnete

 • Abyste mohli provádět úkoly v tomto článku, musíte být globálním správcem nebo správcem fakturace. Další informace najdete v tématu O rolích správce.
 • Před zrušením předplatného se ujistěte, že si uživatelé uloží svá data.
 • Pokud jste přidali vlastní název domény, kterou budete s vaším předplatným používat, musíte tuto doménu odebrat. Teprve potom budete moct předplatné zrušit.
 • Pokud máte předplatné domény a chcete zabránit dalším poplatkům za toto předplatné, vypněte periodickou fakturaci.

Určení možností zrušení

Důležité

Než budete pokračovat, zjistěte, jestli máte fakturační profil.

Pokud máte fakturační profil

Předplatné můžete zrušit a získat poměrnou část kreditu nebo vrácení peněz pouze v případě, že předplatné zrušíte do sedmi dnů od zahájení nebo obnovení předplatného. Pokud předplatné zrušíte v tomto omezeném časovém období, připíše se poměrná částka na vaši další fakturu nebo se vám vrátí v dalším fakturačním cyklu.

Pokud potřebujete předplatné zrušit do sedmi dnů od zahájení nebo obnovení předplatného, přejděte na Postup zrušení předplatného dále v tomto článku.

Pokud uplynulo více než sedm dní, vypněte periodickou fakturaci. To zabrání prodloužení předplatného na konci jeho období. Ponecháte si přístup k vašim produktům a službám po zbytek předplatného. Pokud máte roční předplatné a platíte měsíčně, bude se vám každý měsíc účtovat zbytek období předplatného.

Pokud nemáte fakturační profil

Pokud předplatné zrušíte po zahájení nebo obnovení, obdržíte poměrnou část kreditu nebo náhradu. Částka se připíše na vaši další fakturu nebo se vám vrátí v dalším fakturačním cyklu.

Postup zrušení zkušební verze nebo placeného předplatného závisí na počtu licencí ve vašem předplatném. Následující tabulka vysvětluje, jaké kroky můžete provést na základě počtu licencí.

Pokud vaše předplatné má Můžete
25 nebo méně licencí Pomocí následujícího postupu můžete zrušit zkušební nebo placené předplatné online v Centru pro správu Microsoftu 365.
Více než 25 licencí Snižte počet licencí na 25 nebo méně a pak je pomocí následujícího postupu zrušte.

Pokud nemůžete snížit počet licencí, vypněte periodickou fakturaci. To zabrání tomu, aby vám bylo znovu účtováno předplatné, a umožní vám to ponechat si přístup k vašim produktům a službám po zbytek předplatného.

Pokud předplatné nemůžete zrušit, požádejte podporu o pomoc.

Postup zrušení předplatného

Poznámka

Pokud máte více předplatných stejného produktu, například Microsoft 365 Business Premium, zrušení jednoho předplatného nebude mít vliv na zakoupené licence nebo služby uvnitř ostatních.

 1. V Centru pro správu Microsoftu 365 přejděte na stránku Fakturace > Vaše produkty.
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturace > Vaše produkty.
 1. Vyberte předplatné, které chcete zrušit. Vyberte tři tečky (další akce) a pak vyberte Zrušit předplatné.

 2. V podokně Zrušit předplatné zvolte důvod, proč předplatné rušíte. Volitelně můžete poskytnout zpětnou vazbu.

 3. Vyberte Uložit.

Předplatné je teď ve stavu Zakázané, a dokud se neodstraní, má omezenou funkčnost. Další informace o tom, co můžete očekávat při zrušení placeného předplatného Microsoft 365 pro firmy, najdete v tématu Co se stane s přístupem k mým datům, když mi skončí platnost předplatného na Microsoft 365 pro firmy?

Důležité

Pokud předplatné explicitně odstraníte, přeskočí se stavy Vypršení platnosti a Zakázané a data a obsah SharePointu Online, včetně OneDrivu, se okamžitě odstraní.

Uložení dat

Jakmile zrušení nabude účinnosti, vaši uživatelé ztratí přístup ke svým datům. Než předplatné zrušíte, požádejte je, aby si své soubory na OneDrivu pro firmy nebo SharePointu Online uložili do jiného umístění. Všechna zákaznická data, která v systému ponecháte, se můžou odstranit už po 30 dnech a určitě k tomu dojde do 180 dnů od zrušení předplatného.

Další kroky

Odinstalace Office (volitelné)

Pokud jste předplatné zrušili a nepřesunuli jste uživatele do jiného předplatného, které zahrnuje Microsoft 365, poběží Microsoft 365 v režimu omezené funkčnosti. V tomto režimu můžou uživatelé jenom číst a tisknout dokumenty a aplikace Microsoft 365 budou zobrazovat oznámení, že produkt není licencovaný. Aby nedošlo ke zmatkům, nechejte uživateleOffice odinstalovat z počítačů.

Zavření účtu (volitelné)

Pokud chcete úplně uzavřít svůj účet u Microsoftu, přečtěte si článek Zavření účtu.

Obnovení předplatného (článek)
Opětovná aktivace předplatného (článek)
Přesunutí uživatelů na jiné předplatné (článek)