Odstranění osobních údajů z Sales Copilot

Pokud chcete odebrat své osobní údaje ze Sales Copilot, budete muset odstranit celý svůj účet Sales Copilot. Odstraněním účtu Sales Copilot odstraníte veškerá data související s vámi, včetně neosobních dat, která máte uložená ve Sales Copilot. Budete odpojeni od Sales Copilot a budete se muset znovu připojit, abyste jej mohli znovu použít. Odstraněním účtu Sales Copilot se neodstraní data uložená v CRM. Odstraní se pouze vaše data Sales Copilot.

  1. Otevře záznam typu Sales Copilot.

  2. Vyberte Možnosti () v pravém horním rohu a pak vyberte O produktu>Osobní údaje.

  3. Vyberte volbu Odstranit účet.

  4. V potvrzovací zprávě vyberte Odstranit účet.