Install-AksHciGmsaWebhook

Synopse

Nainstaluje doplněk webhook gMSA do clusteru.

Syntax

Install-AksHciGmsaWebhook -name <String> 
             [-activity <String>]           

Description

Nainstaluje doplněk webhooku gMSA do clusteru.

Příklady

Příklad

Install-AksHciGmsaWebhook -name mycluster

Parametry

-name

Alfanumerický název clusteru Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-activity

Název aktivity při aktualizaci průběhu

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu AksHci