Remove-AksHciClusterNetwork

Synopse

Odeberte objekt pro novou virtuální síť.

Syntax

Remove-AksHciClusterNetwork -name <String>
                    

Description

Odeberte virtuální síť ze systému. Pokud je k síti přidružený cluster, příkaz selže. Nejdřív musíte odebrat všechny clustery přidružené k síti. Seznam clusterů přidružených k síti můžete získat spuštěním Get-AksHciClusterNetwork -name <name of the network>příkazu .

Příklady

Odebrání sítě clusteru s názvem MyClusterNetwork

Remove-AksHciClusterNetwork -name MyClusterNetwork

Poznámka

Hodnoty uvedené v tomto ukázkovém příkazu je potřeba přizpůsobit pro vaše prostředí. Pokud je cluster přidružený k síti, příkaz selže.

Parametry

-name

Název sítě clusteru, kterou chcete odebrat

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k Prostředí PowerShell AksHci