Uninstall-AksHci

Synopse

Odebere Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Syntax

Uninstall-AksHci [-skipConfigCleanup]

Description

Odebere Azure Kubernetes Service na Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Pokud se příkazy PowerShellu spouští v clusteru, kde Windows Admin Center bylo dříve použito k nasazení, modul PowerShellu zkontroluje existenci konfiguračního souboru Windows Admin Center. Windows Admin Center umístí konfigurační soubor Windows Admin Center do všech uzlů.

Příklad

Příklad

Uninstall-AksHci

Parametry

-skipConfigCleanup

Po odinstalaci přeskočí odebrání konfigurací. Pokud použijete tento příznak, zachová se stará konfigurace.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k Prostředí PowerShell AksHci