Aktualizace přihlašovacích údajů pro integrovaný ovladač vzdáleného přístupu Dell – Modulární datové centrum (MDC)

Tato část popisuje, jak změnit přihlašovací údaje uživatele integrovaného ovladače Dell Remote Access Controller (iDRAC).

Požadavky

Před spuštěním postupu:

  • Pomocí vzdálené plochy se připojte k virtuálnímu počítači MGMT.
  • Ujistěte se, že máte nové přihlašovací údaje pro účet nebo účty.

Aktualizace přihlašovacích údajů iDRAC

Aktualizace přihlašovacích údajů iDRAC pro všechny servery PowerEdge (HLH a uzly jednotek škálování) v prostředí:

  1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k https:// <iDRAC_IP>.

  2. Přejděte nauživatele nastavení >iDRAC.

  3. Zvolte uživatele, který chcete upravit, a potom klikněte na Upravit.

  4. V okně Upravit uživatele zadejte nové heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo .

    Screenshot of the Edit User window showing the User Configuration tab. The password and confirm password fields are circled. Save is selected.

  5. Klepněte na tlačítko Uložit a poté na tlačítko OK.

Další kroky

Obměna tajných klíčů ve službě Azure Stack Hub