Vytvoření účtů úložiště ve službě Azure Stack Hub

účty Storage ve službě Azure Stack Hub zahrnují služby Blob a Table Services a jedinečný obor názvů pro datové objekty úložiště. Ve výchozím nastavení jsou data ve vašem účtu dostupná pouze pro vás, vlastníka účtu úložiště.

  1. Na počítači Azure Stack Hub POC se přihlaste https://adminportal.local.azurestack.external jako správce a potom klikněte na + Vytvořit resourceData>+ Storage>Storage účet.

    Create your storage account in Azure Stack Hub administrator portal

  2. V okně Vytvořit účet úložiště zadejte název účtu úložiště. Vytvořte novou skupinu prostředků nebo vyberte existující skupinu prostředků a kliknutím na Vytvořit vytvořte účet úložiště.

    Review your storage account in Azure Stack Hub administrator portal

  3. Pokud chcete zobrazit nový účet úložiště, klikněte na Všechny prostředky a vyhledejte účet úložiště a klikněte na jeho název.

    Your storage account name in Azure Stack Hub administrator portal

Další kroky