Event Hubs přehledu Azure Stack Hub operátorů

Event Hubs na Azure Stack Hub umožňuje realizovat scénáře hybridního cloudu. Řešení založená na streamování a událostech jsou podporovaná pro místní i cloudové zpracování Azure. Bez ohledu na to, jestli je váš scénář hybridní (připojený) nebo odpojený, může vaše řešení podporovat zpracování událostí nebo datových proudů ve velkém měřítku. Váš scénář je svázán pouze s velikostí clusteru, kterou můžete zřídit podle svých potřeb.

Funkce

Porovnání funkcí Azure Stack Hub mezi jednotlivými uživateli najdete v dokumentaci Event Hubs o Azure Stack vs. Azure Event Hubs.

Dokumentace k funkcím

Další informace o uživatelském Event Hubs najdete v Azure Event Hubs dokumentaci. Tato dokumentace se týká obou edicí Event Hubs a obsahuje témata, jako jsou:

Další kroky

Před zahájením procesu Event Hubs si Azure Stack Hub plánování kapacity. Pochopení plánování kapacity vám pomůže zajistit, aby vaši uživatelé měli kapacitu, kterou potřebují.