Nabídka položky marketplace commvault ve službě Azure Stack

Platí pro: Modular Data Center, Azure Stack Hub robustní

Commvault podporuje zálohování a obnovení následujících typů prostředků ve službě Azure Stack Hub:

 • Zálohování na úrovni virtuálního počítače

 • zálohování účtu Storage

 • Zálohování založené na agentech

  • Hostovaný operační systém – Windows a Linux
  • Aplikace – SQL, MySQL
  • Další informace najdete v tématu Agenti zálohování.

Commvault můžete nasadit na externí počítač a vzdáleně chránit prostředky ve službě Azure Stack Hub. Kromě toho je možné nasadit Commvault jako virtuální zařízení ve službě Azure Stack Hub. Kompletní pokyny od společnosti Commvault jsou k dispozici na webu dokumentace, který se zabývá službou Azure Stack Hub. Pro referenci commvault také publikuje úplný seznam funkcí pro Microsoft Azure.

Nasazení z Marketplace služby Azure Stack Hub

Commvault publikuje image BYOL v Azure Marketplace a povolí image pro syndikaci do služby Azure Stack Hub. Minimální verze potřebná k zálohování virtuálních počítačů ve službě Azure Stack je SP16. Pokud plánujete používat virtuální zařízení, nezapomeňte aktualizovat na verzi SP16 (nejnovější dlouhodobou podporovanou verzi) nebo SP17 (nejnovější hlavní verze dostupná).

Cloud Verze K dispozici pro syndikaci Další aktualizace
Veřejný Azure SP13 Yes Bude doplněno
Azure Gov SP13 Bude doplněno Bude doplněno

Stáhnout z Azure Marketplace

Operátoři služby Azure Stack Hub můžou stahovat položky do místního azure Stack Marketplace pro připojená a odpojená prostředí. V připojeném prostředí může operátor procházet seznam dostupných položek, které chcete přidat z Azure:

Add from Azure

Upload a publikování ručně

V odpojených prostředích se položka musí stáhnout z Azure a pak ji nahrát do služby Azure Stack Hub ručně. Další informace najdete v úplných pokynech pro připojená a odpojená prostředí.

Aspekty nasazování

 • Nasazení externího do služby Azure Stack Hub
 • Nasazení jako virtuálního zařízení ve službě Azure Stack Hub
 • DiskOvá knihovna vs. cloudová knihovna
 • Důležité informace o síťové čáře
 • Izolace na úrovni předplatného

Další kroky

 • Další informace o ochraně virtuálních počítačů IaaS najdete v tématu Ochrana virtuálních počítačů ve službě Azure Stack Hub.