Generování, zobrazení a použití doporučení pravidel na řídicím panelu Autopilot

Tento článek popisuje, jak vygenerovat a zobrazit doporučení pravidel na řídicím panelu Autopilot správy oprávnění.

Poznámka

Na kartě Autopilot můžou zobrazit a provádět změny jenom uživatelé s oprávněními správce . Pokud tato oprávnění nemáte, obraťte se na správce systému.

Generování doporučení pravidel

 1. Na domovské stránce Správa oprávnění vyberte kartu Autopilot .

 2. Na řídicím panelu Autopilot v rozevíracím seznamu Typy autorizačních systémů vyberte Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP).

 3. V rozevíracím seznamu Autorizační systém v seznamu a složkách vyberte požadované názvy účtů a složek a pak vyberte Použít.

 4. Na řídicím panelu Autopilot vyberte pravidlo.

 5. Úplně vpravo od řádku vyberte tři tečky (...).

 6. Pokud chcete vygenerovat doporučení pro každého uživatele a autorizační systém, vyberte Generovat doporučení.

  Doporučení může vygenerovat jenom uživatel, který vybrané pravidlo vytvořil.

 7. Zobrazte si doporučení v podtabuře Doporučení .

 8. Výběrem možnosti Zavřít zavřete podtabu Doporučení .

Zobrazení doporučení pravidel

 1. Na domovské stránce Správa oprávnění vyberte kartu Autopilot .

 2. Na řídicím panelu Autopilot v rozevíracím seznamu Typy autorizačních systémů vyberte Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP).

 3. V rozevíracím seznamu Autorizační systém v seznamu a složkách vyberte požadované názvy účtů a složek a pak vyberte Použít.

 4. Na řídicím panelu Autopilot vyberte pravidlo.

 5. Úplně vpravo od řádku vyberte tři tečky (...)

 6. Pokud chcete zobrazit doporučení pro každého uživatele a autorizační systém, vyberte Zobrazit doporučení.

  Správa oprávnění zobrazuje doporučení pro jednotlivé uživatele a autorizační systém v podtabu Doporučení .

 7. Výběrem možnosti Zavřít zavřete podtabu Doporučení .

Použití doporučení pravidel

 1. Na domovské stránce Správa oprávnění vyberte kartu Autopilot .

 2. Na řídicím panelu Autopilot v rozevíracím seznamu Typy autorizačních systémů vyberte Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP).

 3. V rozevíracím seznamu Autorizační systém v seznamu a složkách vyberte požadované názvy účtů a složek a pak vyberte Použít.

 4. Na řídicím panelu Autopilot vyberte pravidlo.

 5. Úplně vpravo od řádku vyberte tři tečky (...)

 6. Pokud chcete zobrazit doporučení pro každého uživatele a autorizační systém, vyberte Zobrazit doporučení.

  Správa oprávnění zobrazuje doporučení pro jednotlivé uživatele a autorizační systém v podtabu Doporučení .

 7. Pokud chcete doporučení použít, vyberte podtabu Použít doporučení a pak vyberte doporučení.

 8. Výběrem možnosti Zavřít zavřete podtabu Doporučení .

Doporučení pro zrušení použití pravidel

 1. Na domovské stránce Správa oprávnění vyberte kartu Autopilot .

 2. Na řídicím panelu Autopilot v rozevíracím seznamu Typy autorizačních systémů vyberte Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP).

 3. V rozevíracím seznamu Autorizační systém v seznamu a složkách vyberte požadované názvy účtů a složek a pak vyberte Použít.

 4. Na řídicím panelu Autopilot vyberte pravidlo.

 5. Úplně vpravo od řádku vyberte tři tečky (...)

 6. Pokud chcete zobrazit doporučení pro každého uživatele a autorizační systém, vyberte Zobrazit doporučení.

  Správa oprávnění zobrazuje doporučení pro jednotlivé uživatele a autorizační systém v podtabu Doporučení .

 7. Pokud chcete doporučení odebrat, vyberte podtabu Unapply Recommendations (Zrušit použití doporučení ) a pak vyberte doporučení.

 8. Výběrem možnosti Zavřít zavřete podtabu Doporučení .

Další kroky