Dokumentace k Privileged Identity Managementu

Privileged Identity Management (PIM) v Azure Active Directory (Azure AD), která je součástí Microsoft Entra, umožňuje omezit přístup stálého správce na privilegované role, zjistit, kdo má přístup, a kontrolovat privilegovaný přístup.

Informace o technologii Privileged Identity Management

Přehled

Koncepce

video

Aktivace mých rolí (oprávnění uživatelé a uživatelé s aktivními rolemi)

Praktický průvodce

Přiřazení rolí

Praktický průvodce