Enable-AksHciOfflineDownload

Synopse

Umožňuje offline stahování pro získání hybridních imagí AKS.

Syntax

Enable-AksHciOfflineDownload  -stagingShare -offsiteTransferCompleted

Description

Umožňuje offline stahování pro získání hybridních imagí AKS.

Příklady

Enable-AksHciOfflineDownload -stagingShare -offsiteTransferCompleted

Parametry

-stagingShare

Cesta k místu, kam chcete obrázky stáhnout.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-offsiteTransferCompleted

Nastaví nasazení tak, aby používalo artefakty stažené mimo pracoviště a přenesené na server nasazení.

Type: System.Boolean
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci