Get-AksHciRegistration

Synopse

Získejte informace o registraci hybridního nasazení AKS.

Syntax

Get-AksHciRegistration

Get-AksHciRegistration

Description

Získejte informace o registraci hybridního nasazení AKS.

Příklady

Příklad

Get-AksHciRegistration

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci