Dolování znalostí pro výzkum obsahu

Cognitive Search
Rozpoznávání formulářů
Analýza textu
Translator

Návrhy řešení

Tento článek je nápadem na řešení. Pokud chcete, abychom obsah rozšířili o další informace, jako jsou potenciální případy použití, alternativní služby, aspekty implementace nebo pokyny k cenám, dejte nám vědět tím, že nám poskytnete zpětnou vazbu na GitHubu.

Tento článek popisuje, jak používat technologie dolování znalostí , jako je extrakce klíčových frází a rozpoznávání entit, k rychlé kontrole hustého technického materiálu.

Architektura

Při dolování znalostí existují tři kroky: ingestování, obohacování a zkoumání.

Diagram architektury: dolování znalostí ve výzkumu obsahu se třemi kroky: ingestování, obohacení a zkoumání.

Stáhněte si soubor aplikace Visio s touto architekturou.

Tok dat

 • Ingestování

  Krok ingestace agreguje obsah z řady zdrojů, včetně strukturovaných a nestrukturovaných dat. Pro výzkum obsahu můžete ingestovat různé typy technického obsahu, jako jsou příručky k produktům, uživatelské příručky, technické standardní dokumenty, patentové záznamy, lékařské časopisy a farmaceutické náplně.

 • Obohatit

  Krok obohacení využívá funkce AI k extrakci informací, hledání vzorů a hlubšímu porozumění. Rozšiřte svůj obsah pomocí optického rozpoznávání znaků, extrakce klíčových frází, rozpoznávání entit a překladu jazyka. Pomocí vlastních modelů můžete extrahovat termíny specifické pro dané odvětví, jako jsou názvy produktů nebo technické standardy, označit potenciální rizika nebo jiné důležité informace nebo dodržování předpisů HIPAA.

 • Průzkum informací

  Krok zkoumání spočívá v zkoumání dat prostřednictvím vyhledávání, robotů, aplikací a vizualizací dat. Můžete například integrovat vyhledávací index Azure Cognitive Search do prohledávatelného adresáře nebo existující obchodní aplikace.

Komponenty

K implementaci nástrojů pro kontrolu a výzkum technického obsahu se používají následující klíčové technologie:

 • Azure Cognitive Search je cloudová vyhledávací služba, která poskytuje infrastrukturu, rozhraní API a nástroje pro vyhledávání. Pomocí Azure Cognitive Search můžete vytvářet vyhledávací prostředí přes soukromý heterogenní obsah ve webových, mobilních a podnikových aplikacích.
 • Rozhraní webového rozhraní API pro vlastní dovednosti se používá k integraci vlastní dovednosti do kanálu rozšíření Azure Cognitive Search.
 • Azure Cognitive Service for Language je součástí služeb Azure Cognitive Services , které nabízejí mnoho služeb zpracování přirozeného jazyka. Tyto služby můžete použít k pochopení a analýze textu.
 • Analýza textu je kolekce rozhraní API a dalších funkcí ze služby Azure Cognitive Service pro jazyk, které můžete použít k extrakci, klasifikaci a pochopení textu v dokumentech.
 • Azure Cognitive Services Translator je součástí řady rozhraní REST API služeb Cognitive Services. Translator můžete použít k překladu dokumentů a textu v reálném čase.
 • Azure Rozpoznávání formulářů je součástí Azure Applied AI Services. Rozpoznávání formulářů pomocí modelů strojového učení extrahuje páry klíč-hodnota, text a tabulky z dokumentů, jako jsou faktury, účtenky, identifikační karty a vizitky.

Podrobnosti scénáře

Tato architektura ukazuje, jak používat dolování znalostí pro výzkum obsahu.

Potenciální případy použití

Když organizace zasadí zaměstnance, aby kontrolovali a prozkoumali technická data, může být zdlouhavé číst stránku po stránce s hustým textem. Dolování znalostí pomáhá zaměstnancům rychle zkontrolovat tyto husté materiály. V odvětvích, kde je konkurence silná nebo když musí být diagnostika problému rychlá nebo téměř v reálném čase, můžou společnosti využít dolování znalostí, aby se vyhnuly nákladným chybám a získaly během výzkumu obsahu rychlejší přehledy.

Mezi odvětví, která se spoléhají na dolování znalostí, patří:

 • Vzdělávání
 • Marketing
 • Bankovnictví (finance)
 • Poskytovatelé služeb
 • Retail
 • Zprávy a média

Další kroky