Co jsou digitální aktiva?

Každá moderní společnost vlastní nějaký typ digitálních aktiv. Podobně jako fyzická aktiva jsou digitální aktiva abstraktním odkazem na kolekci na hmatatelné vlastněné prostředky. V rámci digitálních aktiv tyto prostředky zahrnují virtuální počítače, servery, aplikace, data atd. Digitální aktiva jsou v podstatě kolekce IT prostředků, které pohánějí obchodní procesy a podpůrné operace.

Význam digitálních aktiv se nejzřetelněji projeví při plánování a realizaci digitální transformace. Během procesů transformace tým cloudové strategie využívá digitální aktiva k mapování obchodních výsledků na plány verzí a technické úsilí. Vše začíná inventarizací a změřením digitálních aktiv, která organizace aktuálně vlastní.

Jak se měří digitální aktiva?

Způsob měření digitálních aktiv se liší v závislosti na požadovaných obchodních výsledcích.

  • Migrace infrastruktury: Když se organizace zabývá interním fungováním a snaží se optimalizovat náklady, provozní procesy, flexibilitu nebo jiné provozní aspekty, digitálními aktivy jsou primárně virtuální počítače, servery a úlohy.

  • Inovace aplikací: V případě transformací zaměřených na zákazníky je měřítko trochu jiné. Pozornost by se měla soustředit na aplikace, rozhraní API a transakční data, která podporují zákazníky. Virtuálním počítačům a síťovým zařízením se obvykle věnuje menší pozornost.

  • Inovace řízené daty: Na dnešním digitálním trhu je obtížné spustit nový produkt nebo službu bez pevného základu v datech. Během snahy o datové inovace s podporou cloudu se většina pozornosti věnuje datovým silům napříč organizací.

  • Provozní stabilita: Efektivní provoz firem závisí na stabilních technologiích. Téměř nulové výpadky a spolehlivost služeb hrají na konkurenčních trzích zásadní roli. Pokud je prioritou provozní stabilita, měla by se digitální portfolia hodnotit z hlediska pozitivního nebo negativního dopadu na stabilní provoz. V případě, že prioritou je provozní stabilita, je potřeba se zaměřit na kontinuitu obchodních procesů, zotavení po havárii a spolehlivost úloh a jednotlivých prostředků.

Jakmile organizace pochopí nejdůležitější formu transformace, správa plánování digitálních aktiv se výrazně zjednoduší.

Každý typ transformace je možné změřit s využitím některého z těchto pohledů. Společnosti obvykle provádějí všechny tyto transformace paralelně. Důrazně doporučujeme, aby mezi vedením společnosti a týmem cloudové strategie panovala shoda ohledně toho, který typ transformace je pro obchodní úspěch nejdůležitější. Toto porozumění slouží jako základ pro společný jazyk a metriky napříč více iniciativami.

Jak aktualizovat finanční model tak, aby zohledňoval digitální aktiva?

Analýza digitálních aktiv podporuje aktivity přechodu na cloud. Kromě toho informuje finanční modely tím, že poskytuje modely nákladů na cloud, které následně podporují návratnost investic.

Pokud chcete dokončit analýzu digitálních aktiv, postupujte následovně:

  1. Určete přístup k analýze.
  2. Shromážděte inventář aktuálního stavu.
  3. Racionalizujte prostředky v digitálních aktivech.
  4. Porovnejte prostředky s cloudovými nabídkami a vypočítejte cenu.

Finanční modely a backlogy migrace je možné upravit, aby odrážely racionalizovaná a oceněná aktiva.

Další kroky

Než začne plánování digitálních aktiv, musíte určit, jaký přístup se má použít.