osvědčené postupy migrace SQL Server pro Azure

Migrace SQL Server do Azure může urychlit standardní metodologii popsanou v Cloud Adoption Framework. Tento proces se zobrazí v následujícím diagramu.

Diagram modelu migrace Cloud Adoption FrameworkObrázek 1

Obsah na levé straně popisuje osvědčené postupy, které můžou vést k provádění migrace SQL Server. Migraci můžete provést pomocí průvodce migrací do služby Azure Database, Azure Database Migration Service nebo jiných nástrojů. Na této stránce si můžete vytvořit záložku pro rychlý odkaz na úplný seznam osvědčených postupů.