Povolte příchozí telefonní hovory pro Azure Communication Services.

Příchozí volání do veřejné telefonní sítě se v současné době podporuje v ga pro Dynamics Omnichannel. Telefonní čísla od Microsoftu a telefonních čísel poskytovaných přímým směrováním můžete použít.

Příchozí volání s Dynamics 365 Omnichannel (OC)

Podpora v obecné dostupnosti, pokud chcete nastavit příchozí hovory pro Dynamics 365 OC s přímým směrováním nebo hlasovým voláním (PSTN) postupujte podle těchto pokynů.

Příchozí volání pomocí Power Virtual Agents

Již brzy

Příchozí volání pomocí sady SDK pro volání klienta služby ACS

Již brzy

Příchozí volání pomocí Azure Bot Frameworku

Zákazníci, kteří se účastní verze Preview telefonního kanálu Služby Azure Bot Framework, můžou najít pokyny tady.