Dokumentace k Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB – rychlá databáze NoSQL s rychlostí a dostupností, které zaručuje smlouva SLA, automatickou a okamžitou škálovatelností a opensourcovými rozhraními API pro MongoDB a Cassandra

Azure Cosmos DB

Rozhraní API

Migrace dat