IIF (dotaz NoSQL)

PLATÍ PRO: NoSQL

Vyhodnotí logický výraz a vrátí výsledek jednoho ze dvou výrazů v závislosti na výsledku logického výrazu. Pokud se logický výraz vyhodnotí jako true, vrátí první možnost výrazu. V opačném případě vrátí druhou možnost výrazu.

Syntaxe

IIF(<bool_expr>, <true_expr>, <not_true_expr>)

Argumenty

Description
bool_expr Logický výraz, který se vyhodnotí a použije k určení, který ze dvou doplňkových výrazů se má použít.
true_expr Výraz, který se má vrátit, pokud se logický výraz vyhodnotí jako true.
not_true_expr Výraz, který se má vrátit, pokud se logický výraz vyhodnotí jako NOTtrue.

Návratové typy

Vrátí výraz, který může být libovolného typu.

Příklady

Tento první příklad vyhodnotí statický logický výraz a vrátí jeden ze dvou potenciálních výrazů.

SELECT VALUE {
  evalTrue: IIF(true, 123, 456),
  evalFalse: IIF(false, 123, 456),
  evalNumberNotTrue: IIF(123, 123, 456),
  evalStringNotTrue: IIF("ABC", 123, 456),
  evalArrayNotTrue: IIF([1,2,3], 123, 456),
  evalObjectNotTrue: IIF({"name": "Alice", "age": 20}, 123, 456)
}
[
 {
  "evalTrue": 123,
  "evalFalse": 456,
  "evalNumberNotTrue": 456,
  "evalStringNotTrue": 456,
  "evalArrayNotTrue": 456,
  "evalObjectNotTrue": 456
 }
]

Tento příklad vyhodnotí jeden ze dvou potenciálních výrazů pro více položek v kontejneru na základě výrazu, který vyhodnocuje logickou vlastnost.

[
 {
  "name": "Estrel Set Cutlery",
  "onSale": true,
  "category": "camp-utensils",
  "pricing": {
   "msrp": 55.95,
   "sale": 30.85
  }
 },
 {
  "name": "Willagno Spork",
  "onSale": false,
  "category": "camp-utensils",
  "pricing": {
   "msrp": 20.15,
   "sale": 12.55
  }
 }
]

Dotaz používá pole v původních položkách.

SELECT
  p.name,
  IIF(p.onSale, p.pricing.sale, p.pricing.msrp) AS price
FROM
  products p
WHERE
  p.category = "camp-utensils"
[
 {
  "name": "Estrel Set Cutlery",
  "price": 30.85
 },
 {
  "name": "Willagno Spork",
  "price": 20.15
 }
]

Poznámky

 • Tato funkce je podobná ternárnímu podmíněnému operátoru v různých programovacích jazycích. Další informace najdete v tématu ternární podmíněný operátor.
 • Tato funkce nevyužívá index.

Viz také