IntDiv (dotaz NoSQL)

PLATÍ PRO: NoSQL

Vydělí operátor vlevo operátorem vpravo. Další informace najdete v tématu Operátory násobení.

Syntaxe

IntDiv(<int_expr_1>, <int_expr_2>)

Argumenty

Description
int_expr_1 Celočíselný výraz, který se používá jako levý operand.
int_expr_2 Celočíselný výraz, který se používá jako pravý operand.

Návratové typy

Vrátí 64bitové celé číslo.

Poznámka

Další informace najdete v tématu __int64.

Příklady

Tento příklad testuje funkci s různými statickými hodnotami.

SELECT VALUE {
  divide: IntDiv(10, 2),
  negativeResult: IntDiv(10, -2),
  positiveResult: IntDiv(-10, -2),
  resultOne: IntDiv(10, 10),
  divideZero: IntDiv(10, 0),
  divideDecimal: IntDiv(10, 0.1)
}
[
 {
  "divide": 5,
  "negativeResult": -5,
  "positiveResult": 5,
  "resultOne": 1
 }
]

Poznámky

 • Tato funkce očekává celá čísla pro oba argumenty a provádí operace za předpokladu, že hodnoty jsou 64bitové celé číslo.
 • Pokud některý z argumentů není celé číslo, vrátí funkce nedefinované.
 • Chování přetečení je podobné implementaci v jazyce C++ (obtékání).
 • Operátory násobení mají asociativitu zleva doprava.

Viz také