cursor_after()

Predikát spouští záznamy tabulky a porovnává čas jejich příjmu dat s kurzorem databáze.

Poznámka

Tuto funkci lze vyvolat pouze u záznamů tabulky, která má povolenou zásadu IngestionTime .

Syntax

cursor_after(RHS)

Parametry

Název Typ Vyžadováno Popis
RHS řetězec Buď prázdný řetězcový literál, nebo platná hodnota kurzoru databáze.

Návraty

Skalární hodnota typu bool , která označuje, jestli se záznam ingestoval po rhs kurzoru databáze (true) nebo ne (false).

Viz také

Další podrobnosti o kurzorech databáze najdete v tématu o kurzorech databáze.

Tato funkce není ve službě Azure Monitor podporována.