cursor_current()

Načte aktuální hodnotu kurzoru databáze v oboru.

Zastaralé aliasy: current_cursor()

Syntax

cursor_current()

Návraty

Vrátí jednu hodnotu typu string , která kóduje aktuální hodnotu kurzoru databáze v oboru.

Poznámky

Další podrobnosti o kurzorech databáze najdete v tématu Kurzory databáze.

Tato funkce není ve službě Azure Monitor podporovaná.