Operátor sort

Seřaďte řádky vstupní tabulky podle jednoho nebo více sloupců podle pořadí.

T | sort by strlen(country) asc, price desc

Alias

order

Syntax

T| sort byvýraz [ asc | desc ] [ nulls first | nulls last ] [ , ...]

Argumenty

  • T: vstup tabulky, který se má seřadit
  • výraz: skalární výraz, podle kterého se má řadit. Typ hodnot musí být číslo, datum, čas nebo řetězec.
  • asc Proveďte řazení podle vzestupného pořadí, nízké až vysoké. Výchozí hodnota je desc sestupné, od nejvyšší po nejnižší.
  • nulls first (výchozí hodnota pro asc pořadí) umístí hodnoty null na začátek a nulls last (výchozí nastavení pro desc pořadí) umístí hodnoty null na konec.

Příklad

Traces
| where ActivityId == "479671d99b7b"
| sort by Timestamp asc nulls first

Všechny řádky v tabulce trasování, které mají konkrétní ActivityId hodnotu seřazenou podle jejich časového razítka. Pokud Timestamp sloupec obsahuje hodnoty null, ty se zobrazí na prvních řádcích výsledku.

Aby bylo možné vyloučit hodnoty null z výsledku, přidejte filtr před volání metody Sort:

Traces
| where ActivityId == "479671d99b7b" and isnotnull(Timestamp)
| sort by Timestamp asc