Začínáme s Azure Data Lake Analytics na webu Azure Portal

Důležité

Nové účty Azure Data Lake Analytics už není možné vytvářet, pokud vaše předplatné není povolené. Pokud potřebujete, aby bylo vaše předplatné povolené , kontaktujte podporu a poskytněte svůj obchodní scénář.

Pokud už používáte Azure Data Lake Analytics, budete muset do 29. února 2024 vytvořit plán migrace pro Azure Synapse Analytics.

Tento článek popisuje, jak používat Azure Portal k vytváření účtů Azure Data Lake Analytics, definování úloh v U-SQL a odesílání úloh do služby Data Lake Analytics.

Požadavky

Než začnete tento kurz, musíte mít předplatné Azure. Pokud ne, můžete použít tento odkaz a získat bezplatnou zkušební verzi Azure.

Vytvoření účtu Data Lake Analytics

Teď současně vytvoříte účet Data Lake Analytics a Azure Data Lake Storage Gen1. Tento krok je jednoduchý a trvá jen asi 60 vteřin.

 1. Přihlaste se k portálu Azure Portal.
 2. Vyberte Vytvořit prostředek a do hledání v horní části stránky zadejte Data Lake Analytics.
 3. Vyberte hodnoty pro následující položky:
  • Název: Pojmenujte svůj účet Data Lake Analytics (povolena jsou pouze malá písmena a číslice).
  • Předplatné: Zvolte předplatné Azure použité pro účet Analytics.
  • Skupina prostředků: Vyberte některou z existujících skupin prostředků Azure nebo vytvořte novou.
  • Umístění: Vyberte datové centrum Azure pro účet Data Lake Analytics.
  • Data Lake Storage Gen1: Podle pokynů vytvořte nový účet Data Lake Storage Gen1 nebo vyberte existující.
 4. Volitelně vyberte cenovou úroveň pro svůj účet Data Lake Analytics.
 5. Vyberte Vytvořit.

Váš první skript U-SQL

Následující text je jednoduchý skript U-SQL. Jediné, co dělá, je definovat malou datovou sadu v rámci skriptu a pak tuto datovou sadu zapsat do výchozího účtu Data Lake Storage Gen1 jako soubor s názvem /data.csv.

@a = 
  SELECT * FROM 
    (VALUES
      ("Contoso", 1500.0),
      ("Woodgrove", 2700.0)
    ) AS 
       D( customer, amount );
OUTPUT @a
  TO "/data.csv"
  USING Outputters.Csv();

Odeslání úlohy U-SQL

 1. V účtu Data Lake Analytics vyberte Nová úloha.
 2. Vložte text předchozího skriptu U-SQL. Pojmenujte úlohu.
 3. Spusťte úlohu tlačítkem Odeslat.
 4. Sledujte stav úlohy a počkejte, až se změní na Úspěšné.
 5. Vyberte kartu Data a pak vyberte kartu Výstupy . Vyberte výstupní soubor s názvem data.csv a prohlédněte si výstupní data.

Viz také