Sdílet prostřednictvím


Lokátory streamování

Pokud chcete, aby videa ve výstupním prostředku byla k dispozici klientům pro přehrávání, musíte vytvořit lokátor streamování a adresy URL pro streamování. Pokud chcete vytvořit adresu URL, musíte zřetězení názvu hostitele koncového bodu streamování a cesty k lokátoru streamování.

Proces vytvoření lokátoru streamování se nazývá publikování. Ve výchozím nastavení je lokátor streamování platný okamžitě po volání rozhraní API a trvá až do jeho odstranění, pokud nenakonfigurujete volitelný počáteční a koncový čas.

Při vytváření lokátoru streamování musíte zadat název prostředku a název zásady streamování . Další informace najdete v následujících tématech:

Můžete také zadat počáteční a koncový čas v lokátoru streamování, což uživateli umožní přehrávat obsah pouze mezi těmito časy (například od 1. 5. 2022 do 5. 5. 2022).

Požadavky

  • Lokátory streamování nejsou aktualizovatelné.
  • Vlastnosti lokátorů streamování , které jsou typu Datetime, jsou vždy ve formátu UTC.
  • Měli byste navrhnout omezenou sadu zásad pro účet služby Media Service a opakovaně je používat pro lokátory streamování, kdykoli jsou potřeba stejné možnosti. Další informace najdete v tématu Kvóty a limity.

Získání nápovědy a podpory

Media Services můžete kontaktovat s dotazy nebo sledovat naše aktualizace jedním z následujících způsobů: