Postupy: odesílání plánovaných oznámení

Máte-li scénář, ve kterém chcete později odeslat oznámení, ale nemáte snadný způsob, jak probudit back-end kód k odeslání oznámení. Centra oznámení úrovně Standard podporují funkci, která umožňuje naplánovat oznámení až na sedm dní v budoucnu.

Naplánování oznámení

Při odesílání oznámení jednoduše použijte ScheduledNotification třídu v sadě Notification Hubs SDK, jak je znázorněno v následujícím příkladu:

Notification notification = new AppleNotification("{\"aps\":{\"alert\":\"Happy birthday!\"}}");
var scheduled = await hub.ScheduleNotificationAsync(notification, new DateTime(2014, 7, 19, 0, 0, 0));

Zrušit plánovaná oznámení

Můžete také zrušit dříve naplánovaná oznámení pomocí jeho notificationId:

await hub.CancelNotificationAsync(scheduled.ScheduledNotificationId);

Počet naplánovaných oznámení, která můžete odesílat, není nijak omezený.

Další kroky

Projděte si tyto kurzy: