Microsoft. AVS privateClouds/clusters/virtualMachines 2021-12-01

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku privateClouds/clusters/virtualMachines může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

existing Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Vytvoření Microsoft. Prostředek AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines@2021-12-01' existing = {
  name: 'string'
}

Hodnoty vlastností

privateClouds/clusters/virtualMachines

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v nástroji Bicep.
string (povinné)

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku privateClouds/clusters/virtualMachines může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

reference Použijte funkci .

Formát prostředku

Vytvoření Microsoft. Prostředek AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines, přidejte do šablony následující kód JSON.

[reference(resourceId('Microsoft.AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines', '{name}'), '2021-12-01')]

Hodnoty vlastností

privateClouds/clusters/virtualMachines

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v šablonách JSON ARM.
string (povinné)

Definice prostředku Terraform (poskytovatel AzAPI)

Typ prostředku privateClouds/clusters/virtualMachines může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

data Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Vytvoření Microsoft. Prostředek AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines, přidejte do šablony následující Terraform.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.AVS/privateClouds/clusters/virtualMachines@2021-12-01"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Hodnoty vlastností

privateClouds/clusters/virtualMachines

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku. string (povinné)
parent_id ID prostředku, který je nadřazený pro tento prostředek. ID prostředku typu: clustery