Typy prostředků Microsoft.AzureArcData

Tento článek obsahuje seznam dostupných verzí pro každý typ prostředku.

Seznam změn v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Typy a verze prostředků

Typy Verze
dataControllers 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
2022-03-01-preview
2021-11-01
2021-08-01
2021-07-01-preview
2021-06-01-preview
dataControllers/activeDirectoryConnectors 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
2022-03-01-preview
postgresInstances 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
2022-03-01-preview
2021-07-01-preview
2021-06-01-preview
sqlAvailabilityGroups 2023-03-15-preview
sqlAvailabilityGroups/databases 2023-03-15-preview
sqlAvailabilityGroups/sqlServerInstances 2023-03-15-preview
sqlManagedInstances 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
2022-03-01-preview
2021-11-01
2021-08-01
2021-07-01-preview
2021-06-01-preview
sqlManagedInstances/failoverGroups 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
sqlServerInstances 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
2022-03-01-preview
2021-11-01
2021-08-01
2021-07-01-preview
2021-06-01-preview
sqlServerInstances/databases 2023-03-15-preview
2023-01-15-preview
2022-06-15-preview
sqlServerInstances/sqlAvailabilityGroups 2023-03-15-preview