Typy prostředků Microsoft.DevCenter

Tento článek obsahuje seznam dostupných verzí pro každý typ prostředku.

Seznam změn v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Typy a verze prostředků

Typy Verze
devcenters 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenters/attachednetworks 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenter/katalogy 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenter/devboxdefinitions 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenters/environmentTypes 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenter/galerie 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenter, galerie nebo image 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
devcenters/galleries/images/versions 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
networkConnections 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
networkConnections/healthChecks 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
Projekty 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
projects/allowedEnvironmentTypes 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
projects/attachednetworks 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
projects/devboxdefinitions 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
projekty/typy prostředí 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
projekty/fondy 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview
projekty/fondy/plány 2023-04-01
2023-01-01-preview
2022-11-11-preview
2022-10-12-preview
2022-09-01-preview
2022-08-01-preview