Microsoft.Maintenance publicMaintenanceConfigurations 2020-07-01-preview

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku publicMaintenanceConfigurations může existovat na adrese: Předplatná

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale je možné odkazovat na existující instanci. Obvykle služba automaticky vytváří typy prostředků jen pro čtení.

existing Použijte klíčové slovo.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations@2020-07-01-preview' existing = {
  name: 'string'
}

Hodnoty vlastností

publicMaintenanceConfigurations

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku. string (povinné)

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku publicMaintenanceConfigurations může existovat na adrese: Předplatná

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale je možné odkazovat na existující instanci. Obvykle služba automaticky vytváří typy prostředků jen pro čtení.

reference Použijte funkci .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations, přidejte do šablony následující kód JSON.

[reference(resourceId('Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations', '{name}'), '2020-07-01-preview')]

Hodnoty vlastností

publicMaintenanceConfigurations

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku. string (povinné)

Definice prostředku Terraformu (zprostředkovatele AzAPI)

Typ prostředku publicMaintenanceConfigurations může existovat na adrese: Předplatná

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale je možné odkazovat na existující instanci. Obvykle služba automaticky vytváří typy prostředků jen pro čtení.

data Použijte klíčové slovo.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations, přidejte do šablony následující Terraform.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations@2020-07-01-preview"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Hodnoty vlastností

publicMaintenanceConfigurations

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku. string (povinné)
parent_id Pokud chcete odkazovat na předplatné, použijte ID tohoto předplatného. string (povinné)