Protokol změn verzí rozhraní API pro nasazení Microsoft.Media/mediaServices/transforms

Tento článek popisuje vlastnosti, které se změnily v jednotlivých verzích rozhraní API pro Microsoft.Media/mediaServices/transforms. Týká se pouze vlastností, které jsou k dispozici během nasazení.

2021-11-01

Přidáno:

  • properties.outputs.preset.codecs.layers.crf
  • properties.outputs.preset.codecs.rateControlMode

Odstraněn:

  • properties.outputs.preset.codecs.layers. @odata.type'

Aktualizováno:

2021-06-01

Přidáno:

Aktualizováno:

  • properties.outputs.preset.@odata.type - Odebrané hodnoty: '#Microsoft.Media.AacAudio' (povinné) '#Microsoft.Media.CopyAudio' (povinné) '#Microsoft.Media.CopyVideo' (povinné) '#Microsoft.Media.H264Video' (povinné)

2020-05-01

Přidáno:

Aktualizováno:

2019-05-01-preview

Aktualizováno:

2018-07-01

Přidáno:

Odstraněn:

  • properties.outputs.preset.audioInsightsOnly

Aktualizováno:

2018-06-01-preview

Aktualizováno:

2018-03-30-preview

Nejstarší verze sledovaných v protokolu změn