Protokol změn verze rozhraní API pro nasazení Microsoft.Network/networkSecurityPerimeters/resourceAssociations

Tento článek popisuje vlastnosti, které se změnily v jednotlivých verzích rozhraní API pro Microsoft.Network/networkSecurityPerimeters/resourceAssociations. Týká se pouze vlastností, které jsou k dispozici během nasazení.

2021-02-01-preview

Nejstarší verze sledovaných v protokolu změn