Trezory Microsoft.RecoveryServices/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints 2023-01-01

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints může existovat v umístění: Skupiny prostředků

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

existing Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints@2023-01-01' existing = {
  name: 'string'
}

Hodnoty vlastností

trezory/backupTexty/ochranaKontejnery/protectedI...

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v nástroji Bicep.
string (povinné)

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints může existovat v umístění: Skupiny prostředků

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

reference Použijte funkci .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints, přidejte do šablony následující kód JSON.

[reference(resourceId('Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints', '{name}'), '2023-01-01')]

Hodnoty vlastností

trezory/backupTexty/ochranaKontejnery/protectedI...

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v šablonách JSON ARM.
string (povinné)

Definice prostředku Terraform (poskytovatel AzAPI)

Typ prostředku vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints může existovat v umístění: Skupiny prostředků

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

data Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints, přidejte do šablony následující Terraform.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.RecoveryServices/vaults/backupFabrics/protectionContainers/protectedItems/recoveryPoints@2023-01-01"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Hodnoty vlastností

trezory/backupTexty/ochranaKontejnery/protectedI...

Název Description Hodnota
name Název existujícího prostředku. string (povinné)
parent_id ID prostředku, který je nadřazený pro tento prostředek. ID prostředku typu protectedItems