Protokol změn verze rozhraní API pro nasazení Microsoft.Sql/servers/sqlVulnerabilityAssessments/scans/scanResults

Tento článek popisuje vlastnosti, které se změnily v jednotlivých verzích rozhraní API pro Microsoft.Sql/servers/sqlVulnerabilityAssessments/scan/scanResults. Týká se pouze vlastností, které jsou k dispozici během nasazení.

2022-05-01-preview

Žádné nové nebo aktualizované vlastnosti

2022-02-01-preview

Nejstarší verze sledovaných v protokolu změn