az notification-hub credential baidu

Poznámka

Tento odkaz je součástí rozšíření centra oznámení pro Azure CLI (verze 2.3.1 nebo vyšší). Rozšíření se automaticky nainstaluje při prvním spuštění příkazu az notification-hub credential baidu . Přečtěte si další informace o rozšířeních.

Příkazy pro správu přihlašovacích údajů centra oznámení pro Baidu(Andrioid Čína).

Příkazy

az notification-hub credential baidu update

Aktualizace přihlašovacích údajů pro Baidu(Andrioid Čína).

az notification-hub credential baidu update

Aktualizace přihlašovacích údajů pro Baidu(Andrioid Čína).

az notification-hub credential baidu update --api-key
                      --namespace-name
                      --notification-hub-name
                      --resource-group
                      --secret-key

Povinné parametry

--api-key

Klíč rozhraní API Baidu.

--namespace-name

Název oboru názvů.

--notification-hub-name

Název centra oznámení.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.

--secret-key

Tajný klíč Baidu.