Upozornění C28205

'function': _Success_ nebo _On_failure_ použitá v nezákonném kontextu

Poznámky _Success_ a _On_failure_ lze použít pouze u návratových hodnot funkce.

Příklady

Tato ukázka ukazuje, jak upozornění najde chybně umístěnou poznámku SAL:

#include <sal.h>

// Oops, _Success_ is not valid in parameter lists, should be moved to return value.
bool GetValue( _Success_(return != false) _Out_ int *pInt, bool flag)
{
  if(flag) {
   *pInt = 5;
   return true;
  } else {
   return false;
  }
}

Pokud chcete problém vyřešit, přesuňte poznámku SAL na návratnou hodnotu:

#include <sal.h>

_Success_(return != false)
bool GetValue(_Out_ int *pInt, bool flag)
{
  if(flag) {
   *pInt = 5;
   return true;
  } else {
   return false;
  }
}

Viz také

Porozumění SAL