Třída BaseAsyncRecognizer

class BaseAsyncRecognizer
  : public AsyncRecognizer< RecognitionResult, RecognitionEventArgs, RecognitionEventArgs >

BaseAsyncRecognizer – třída.

Členové