CancellationDetails třídy

Obsahuje podrobné informace o tom, proč byl výsledek zrušen.

Členové

Důvod

Syntaxe: public const CancellationReason & Reason;

Důvod zrušení výsledku

ErrorCode

Syntaxe: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kód chyby v případě neúspěšného rozpoznání (důvod je nastavený na Hodnotu Chyba). Pokud důvod není Chyba, je ErrorCode nastavený na NoError. Přidáno ve verzi 1.1.0.

ErrorDetails

Syntaxe: public const std::string ErrorDetails;

Chybová zpráva v případě neúspěšného rozpoznání (Důvod je nastaven na Hodnotu Chyba).

FromResult

Syntaxe: public inline static std::shared_ptr< CancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< RecognitionResult > result );

Vytvoří instanci CancellationDetails objektu zrušeno RecognitionResult.

Parametry

  • result Výsledek, který byl zrušen.

Návraty

Sdílený ukazatel na CancellationDetails.