třída KeywordRecognitionResult

class KeywordRecognitionResult
  : public RecognitionResult

Třída, která definuje výsledky generované KeywordRecognizer.

Členové

KeywordRecognitionResult

Syntaxe: public inline explicit KeywordRecognitionResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

~KeywordRecognitionResult

Syntaxe: public virtual ~KeywordRecognitionResult ( ) = default;