Obor názvů Microsoft::CognitiveServices::Speech::Translation

Souhrn

Členové Popisy
class Translation::SpeechTranslationConfig Třída, která definuje konfigurace překladu s hlasovým vstupem.
třída Translation::TranslationRecognitionCanceledEventArgs Třída pro rozpoznávání překladu zrušila argumenty události.
třída Translation::TranslationRecognitionEventArgs Definuje datovou část, která se odesílá s událostí Rozpoznávání nebo Rozpoznané.
třída Translation::TranslationRecognitionResult Definuje výsledek textu překladu.
třída Translation::TranslationRecognizer Provádí překlad vstupu řeči.
class Translation::TranslationSynthesisEventArgs Definuje datovou část, která se odesílá s událostí Synthesizing.
class Translation::TranslationSynthesisResult Definuje výsledek syntézy překladu, tj. hlasový výstup přeloženého textu v cílovém jazyce.